Παρακαλώ αποδεχτείτε την εκτέλεση του προγράμματος στον διάλογο ασφαλείας που εμφανίζεται. Αν δεν σας εμφανίζεται το πρόγραμμα από κάτω (ή εμφανίζεται απλά μια γκρι οθόνη) παρακαλώ κατεβάστε την τελευταία έκδοση Java.